Schedules

 

   Recess  Schedule AM Recess
AM Recess – Grades K,1,2 9:30 -9:45
AM Recess – Grades 3,4,5 9:45-10:00
PM Recess – Grades K,1,2 1:45-2:00
PM Recess – Grades 3,4,5 1:30-1:45

Badger Recess (All Students) 1st Fri. each month 1:30 – 2:00

Lunch & Recess Schedule
 Lunch  Recess
Lunch Recess – Grade K 11:00 – 11:15  11:15 – 11:30
Lunch Recess – Grade 1 11:10 – 11:25  11:25 – 11:40
Lunch Recess – Grade 2 11:35 – 11:50  11:50 – 12:05
Lunch Recess – Grade 3 11:20 – 11:35  11:35 – 11:50
Lunch Recess – Grade 4 11:45 – 12:00  12:00 – 12:15
Lunch Recess – Grade 5 11:55 – 12:10  12:10 – 12:25